12 kolejka Europraga Vitasport 2017

08-10-2017

09:00 Saskersi Old Boys v Pretendenci
09:45 Avanti v DB Kamionek
10:30 Dożynki Grochów v U59
Amerika v PAUZA