2 kolejka EUROPRAGA 2016

08-05-2016

09:00 Avanti v Saskersi Old Boys

09:45 Amerika v Wawer Ultrazz

10:30 U 59 v Dożynki Grochów

11:15 Fc Kobielska v Bejjing

Zapraszamy!