4 kolejka EUROPRAGA 2016

22-05-2016

09:00     Saskersi Old Boys v Dożynki Grochów

09:45     Avanti v Bejjing

10:30     Amerika v Fc Kobielska

11:15     U 59 v Wawer Ultrazz