5 kolejka PLPH VITASPORT 2017/18

5 kolejka PLPH VITASPORT 2017/18

Witamy po przerwie 

3 lutego 2018
19:00 TANATOS v RESCUE TEAM

19:45 INPOST v MILANERSI

20:30 AMERIKA v SASKERSI OLD BOYS

Zapraszamy!