9 kolejka Europraga Vitasport 2017

10 września 2017

09:00 DOŻYNKI GROCHÓW v SASKERSI OLD BOYS

09:45 DB KAMIONEK v U 59

10:30 AMERIKA v PRETENDENCI