3 kolejka PLPH VITASPORT 2017/18

3 kolejka PLPH VITASPORT 2017
16 grudnia 2017
18:00 DO呕YNKI GROCH脫W v RESCUE TEAM
18:45 KOPACZE v MILANERSI馃敂馃敂馃敂
19:30 INPOST v AMERIKA
20:15 SASKERSI OLD BOYS v TANATOS